پاسخگویی یا مسئولیت گریزی؟!
21 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » خرداد 1383، سال 44 - شماره 3 »(3 صفحه - از 5 تا 7)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی