طلوع و غروب امپراتوری عثمانی (2) تشکیل "ینی چری"
22 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » اردیبهشت 1365، سال 26 - شماره 2 »6 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی