محاصره اقتصادی مدینه ضربه سنگینی بود بر انقلاب
84 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » شهریور 1360، سال 21 - شماره 6 »4 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی