پیشوایان اسلام را بهتر بشناسیم (10) چرا امام حسن (ع) صلح نمود؟ و امام حسین (ع) قیام کرد؟
34 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » بهمن 1352، سال پانزدهم - شماره 2 »(5 صفحه - از 37 تا 41)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی