پیشوایان اسلام را بهتر بشناسیم(3)/ امام باقر در شام: مناظره امام (ع) با اسقف مسیحیان
36 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » تیر 1351، سال سیزدهم - شماره 6 »6 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی