سخن آغازین: مرحله ای جدید در سالی جدید
44 بازدید
محل نشر: تاریخ در آیینه پژوهش » تابستان 1383 - شماره 2 »(2 صفحه - از 5 تا 6)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی