عبرتهاى زلزله هاى مکرر و ویرانگر
24 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » مرداد 1381، سال 42 - شماره 5 »(2 صفحه - از 5 تا 6)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی