ریشه‏هاى تاریخى و زمینه‏هاى اجتماعى عاشورا
22 بازدید
محل نشر: این مقاله تحقیقى به کنگره امام خمینى و فرهنگ عاشورا در سال 1374 ارائه شده
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی