جایگاه مصلحت و حقیقت در سیاست گزارى امیر مؤمنان
26 بازدید
محل نشر: مبلغان » دی 1379 - شماره 11 »(13 صفحه - از 66 تا 78)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی