بحثهایى از فقه تطبیقى (یک سلسله بحثهاى فقهى کاربردى جهت روحانیون و مدیران کاروان‏هاى حج
35 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1376
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی